Is het nodig egalisaties te schuren?Tuesday, January 24, 2017