Het testen van producten


Met het toenemen van het aantal vloerbedekkingen en de diversiteit aan toepassingen worden hogere prestatie-eisen gesteld aan vloerlijmen en vloervoorbereidende producten.


Specifieke vloerbedekkingen behoeven specifieke lijmen om ze vast te zetten. Daarom is door de jaren heen het assortiment technische lijmen evenredig toegenomen met het aantal soorten vloerbedekking.

Om een eerste klas verlijming te waarborgen is het van cruciaal belang dat de lijm goed is afgestemd op de vloerbedekking. De kwaliteit van de hechting bepaalt of de vloerbedekking stevig blijft zitten voor de duur van de vloerinstallatie.

Alleen lijmen die uitgebreid getest zijn en de goedkeuring hebben van de vloerbedekkingsfabrikanten bieden dit vertrouwen.

Alle lijmen en vloervoorbereidende producten van het bedrijf worden uitgebreid in de eigen laboratoria en faciliteiten van F. Ball getest.

 

Lijmtesten

De 90° Pel Test meet de sterkte van de hechting tussen een lijm en diverse typen vloerbedekking en ondervloer.

Een Zwenkwiel Test is één van een reeks testen om de geschiktheid van een lijmsoort voor een bepaalde vloerbedekking te beoordelen. De machine bestaat uit drie wielen die draaien over een roterend platform. Een maximum gewicht van 90kg kan worden aangebracht terwijl het platform 25.000 omwentelingen roteert en konstant van draairichting verandert.

De VOS Test is voor het meten van de hoeveelheid Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in lijmen. F. Ball streeft ernaar lijmen te maken met een lage VOS emissie die tegelijkertijd alle hoogwaardige eigenschappen hebben die men van een lijm mag verwachten.

 

Testen vloervoorbereidende producten

De Buigsterktetest bepaalt de buigsterkte volgens NEN-EN 13892-2 met behulp van een tensometer. De test meet de weerstand bij bepaalde buigkrachten en geeft een indicatie van de duurzaamheid van het product.

Bij een Krimp Test wordt met behulp van een krimpapparaat de verandering van de lengte van uitgehard cement bepaald. Metingen worden gebruikt als een leidraad om de stabiliteit van het toegepaste product te beoordelen.

Een Vloei Test is een vrij eenvoudige test ter beoordeling van de nivellerende eigenschappen van egaliseermiddelen. Deze test geeft aan hoe vloeibaar het aangemaakte mengsel is onder zijn eigen gewicht. Dit is vooral belangrijk bij het verpompen van een product.