Service


Kwaliteitssysteem

F. Ball vindt dat het volledig integreren van kwaliteitsmanagement in alle bedrijfsprocessen binnen de organisatie fundamenteel is om het uiteindelijke doel te bereiken van tevreden klanten.

Het bedrijf hanteert daarom een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale ISO en Britse BS EN normen.

ISO 9001 Certificaat
ISO 14001 Certificaat
ISO 45001 Certificaat

Quality Policy

Klantenservice

F. Ball en Co. Ltd. heeft een duidelijke focus op het voldoen aan de behoeften en wensen van  klanten. Het bedrijf biedt uitstekende ondersteuning met een toegewijde klantenservice en een internationaal netwerk van groothandels. Hierdoor zijn de producten van F. Ball altijd gemakkelijk verkrijgbaar.

Technisch advies

Onze afdeling Technical Services geeft advies en specificaties voor individuele projecten. De ervaren adviseurs zijn per telefoon, email of social media bereikbaar en behandelen meer dan 11000 aanvragen per jaar.

Het team met technische adviseurs verleent advies en begeleidt vloerenleggers en stoffeerders op locatie, in ieder stadium van de vloerinstallatie.

F. Ball publiceert een uitgebreide reeks technische documentatie om bestekschrijvers, opdrachtgevers en vloerenleggers te helpen met het selekteren en toepassen van de juiste producten om een zo goed mogelijk eindresultaat te verkrijgen. De ongeëvenaarde ‘Aanbevolen Lijm Gids (RAG)’ wordt jaarlijks uitgegeven in samenspraak met meer 200 internationale fabrikanten van vloerafwerkingen. Het is het meest complete naslagwerk in de vloerenbranche op het gebied van lijmadvies. De interactieve, online versie en app voor smartphone en tablet wordt gedurende het hele jaar bijgewerkt waardoor vloerenleggers altijd de laatste informatie ter beschikking hebben.

Productie

Om een maximale efficiëntie te bereiken is de fabriek van F. Ball ‘purpose built’ en voldoet aan de strikte eisen van ISO 9001. Strenge controles worden uitgevoerd in elke fase van het productieproces om er voor te zorgen dat de hoogste normen worden gehandhaafd; van het leveren van grondstoffen tot het verzenden van eindproducten. Hiermee wordt volledige consistentie gewaarborgd.

Met de recente investering in een nieuwe fabriek van 3000m2 is de productiecapaciteit van het bedrijf vergroot en de uitstekende klantenservice en snelle verzending van producten uit voorraad verzekert.

De nieuwe fabriek is volgens de laatste technologie ontworpen en gebouwd. Diverse energiebesparende maatregelen beperken het energiegebruik tot een minimum terwijl mogelijke uitstoot van geluid en stof wordt gereduceerd. Met het computergestuurd vullen van de pallets blijft het handmatig bedienen van de machines beperkt.

De ultra moderne gebouwen hebben grote opslagcapaciteit die snelle verzending van producten uit voorraad mogelijk maakt; zowel in het Verenigd Koninkrijk als wereldwijd.

Onderzoek en ontwikkeling

Ook het laboratorium – de bron van voortdurende verbetering en innovatie van producten – heeft voordeel van het specifiek voor F. Ball ontworpen gebouw. Productontwikkeling wordt gestuurd door specialisten op het gebied van verkoop, marketing en techniek. Hun werk wordt vanuit diverse invalshoeken beïnvloed – de wensen en behoeften van gebruikers, verbetering van artikelen, de introduktie van nieuwe soorten vloerbedekking, de beschikbaarheid van grondstoffen, nieuwe en gewijzigde wetgeving en technische overwegingen. Alle procedures bij het onderzoeken en ontwikkelen van producten worden uitgevoerd volgens het ISO-9001 kwaliteitssysteem van het bedrijf.

Kwaliteitscontrole

Om voortdurend de vertrouwde hoge kwaliteitseisen van de producten te waarborgen beschikt F. Ball over een eigen gespecialiseerd Quality Control laboratorium. Alle grondstoffen die bij de fabriek worden afgeleverd worden eerst getest, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan overeengekomen kwaliteitsnormen. Van iedere productieserie of ‘batch’ wordt een monster bewaard om volledige traceerbaarheid van de eindproducten te garanderen.

Milieubewust

De fabriek van F. Ball is gelegen aan de rand van het Peak District National Park in een dal waar rivieren, kanalen en wandelingen in de prachtige natuur veel toeristen trekken. Het bedrijf heeft er bij de verhuizing naar Cheddleton alles aan gedaan om zo weinig mogelijk impact op de omgeving te hebben.

Zorgvuldige planning heeft een landschappelijk ontwerp opgeleverd, waarbij de vorm en de kleur van de gebouwen zijn afgestemd op de omgeving. In dit proces stond het beschermen van de natuur centraal. Wettelijk voorgeschreven regelgeving werd hierbij in grote mate overtroffen.

Het milieumanagement systeem van F. Ball voldoet aan de eisen van de Britse norm BS EN ISO 14001.

Milieubeleid F. Ball

Gezondheid en veiligheid

In overeenstemming met de voorschriften opgenomen in Sectie 6 van de Health and Safety at Work etc. Act 1974 (zoals aangepast) wordt er informatie verstrekt aan onze klanten om ervoor te zorgen dat, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, ze kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen zoals vermeld in deze wet. Informatie over gezondheid en veiligheid van onze producten is opgenomen in de relevante veiligheidsbladen. Bovendien is er informatie over gezondheid en veiligheid beschikbaar via www.f-ball.co.uk,www.f-ball.nl, op etiketten van de productverpakkingen en in technische literatuur die F. Ball publiceert.

Producten die door het bedrijf geleverd worden kunnen – indien deze verkeerd worden gebruikt, gehanteerd, verwerkt, opgeslagen, vervoerd of verwijderd – leiden tot risico’s wat betreft gezondheid en veiligheid. Men dient vooraf te beoordelen of het product geschikt is voor het beoogde doel en alle relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te bestuderen, begrijpen en toe te passen.

GARANTIE

 

LIJMEN

Styccobond lijmen zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten. F. Ball and Co. Ltd. verklaart dat, indien ze op de juiste manier zijn aangebracht, gedroogd of uitgehard, deze de vloerbedekking en andere materialen als beschreven in de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) en andere technische informatie die door ons is gepubliceerd en recent is op de datum van de installatie, bevestigen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Deze garantie is alleen geldig als aan alle ondergenoemde voorwaarden is voldaan.

(a) De lijm is bewaard en opgeslagen volgens de instrukties op het etiket.

(b) De installatie is nauwgezet uitgevoerd conform de instrukties en aanbevelingen zoals door ons gepubliceerd in de meest recente technische literatuur of andere technische informatie relevant voor de vloerbedekking en andere materialen.

(c) De vloerbedekking of andere materialen alleen onderworpen zijn aan normale belasting.

(d) Men adequate voorzieningen aan ons beschikbaar stelt om de locatie en de materialen te kunnen beoordelen. Bovendien dient men ons voldoende tijd te geven om de klacht volledig te onderzoeken en verslag uit te brengen over de oorzaak van het ontstaan van de klacht.

VERGOEDING

Bij het falen van een lijmhechting veroorzaakt door een fabricagefout in de STYCCOBOND lijm zullen de directeuren van F. Ball en Co. Ltd. toestemmen met:

(a) het betalen van arbeidskosten die redelijkerwijs zijn gemaakt om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

(b) de betaling van vervangend materiaal van dezelfde soort en kwaliteit tegen fabrieksprijs, als naar ons oordeel de vloerbedekking of ander materiaal door het falen van de lijmhechting niet meer in zodanige staat is dat deze kan worden hergebruikt.

(c) gratis levering van voldoende STYCCOBOND lijm om de vloerbedekking of andere materialen te bevestigen.

EGALISEERMIDDELEN EN VOCHTSCHERMEN

STOPGAP egaliseermiddelen en vochtschermen zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten. F. Ball and Co. Ltd. verklaart dat ze geschikt zijn voor de omstandigheden, locaties en belasting zoals beschreven in onze meest recente informatiebladen.

Deze egaliseermiddelen en vochtschermen zijn gegarandeerd geschikt als oppervlakken om STYCCOBOND lijmen op aan te brengen voor het bevestigen van vloerbedekking.

GARANTIEVOORWAARDEN

Deze garantie is alleen geldig als aan alle ondergenoemde voorwaarden is voldaan.

(a) De egaliseermiddelen en vochtschermen zijn bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in het informatieblad of op het etiket.

(b) De ondergrond moet in een geschikte staat zijn, zoals beschreven in onze brochure Gids Voorbereiding Ondervloeren of in andere door ons gepubliceerde technische informatie.

(c) De egaliseermiddelen en vochtschermen moeten worden gemengd en verwerkt in overeenstemming met onze afgedrukte instrukties.

(d) Indien de egaliseermiddelen of vochtschermen niet in de aangegeven tijd zijn uitgehard of gedroogd, zich niet hechten aan de ondervloer of ontbinden, dient het falen direkt aan ons te worden gemeld. Bovendien moeten wij onmiddelijk toegang krijgen tot de locatie om monsters te verkrijgen voor verdere analyse, voordat het wordt verwijderd. Bovendien moet ongebruikte egalisatie bewaard worden voor nader onderzoek en het nemen van monsters.

(e) Bij Stopgap Isolator Membrane dient men er, voordat vloerlijm wordt aangebracht, voor te zorgen dat de Isolator Membrane geen gebreken heeft of beschadiging heeft opgelopen tijdens transport. Dit kan leiden tot het zichtbaar zijn van lijmrillen en het eindresultaat beïnvloeden. Mochten gebreken of beschadigingen waarneembaar zijn, of bij twijfel, dient er niet verder te worden gegaan met de installatie en onmiddelijk kontakt met ons worden opgenomen. Als u toch verder gaat met het plaatsen van de Isolator Membrane in deze staat, dan is de vergoeding bij een claim op grond van deze garantie door F. Ball en Co. Ltd. alleen beperkt tot de kost van de Isolator Membrane.

VERGOEDING

Als is vastgesteld dat het egaliseermiddel of vochtscherm een fabricagefout heeft, zullen de directeuren van F. Ball and Co. Ltd. instemmen met:

(a) het betalen van de arbeidskosten die redelijkerwijs zijn gemaakt om het defecte egaliseermiddel of vochtscherm te verwijderen.

(b) gratis levering van vervangend STOPGAP egaliseermiddel.

(c) betaling van de arbeidskosten die redelijkerwijs gemaakt worden voor herinstallatie.

ARBITRAGE – Indien de beroepsmatige stoffeerder/vloerenlegger het niet eens is met onze beslissing kan het geschil aan een door u en ons overeengekomen onafhankelijke arbiter worden voorgelegd die als arbiter (niet als deskundige) optreedt. Als 14 dagen na het voorstellen van een arbiter geen overeenstemming is bereikt over wie als arbiter zal optreden zal deze door ons worden gekozen. De beslissing van de arbiter moet door alle betrokken partijen als doorslaggevend en juridisch bindend te worden aanvaard. De arbiter zal ook vaststellen wie verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten.